HEAD-10

Phayung3

Warning: getimagesize(/home/aums/domains/aums.ac.th/public_html/images/Slide-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/aums/domains/aums.ac.th/public_html/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 277
คลิกชมภาพอาหารกลางวันปี๒๕๖๑
คลิกชมภาพ กิจกรรมรับเด็กตอนเช้า
29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตร
คลิกเข้าชมภาพอาหารเสริม(นม)
คลิกชมภาพกิจกรรมทุกวันศุกร์ ปี๒๕๖๑
คลิกดูภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 23 กุมภาพันธ์ 2561
คลิกดูภาพกิจกรรมหน้าเสาธง

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1820639
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
379
620
999
6000
25563
27643
1820639

Forecast Today
528

2.80%
16.49%
5.20%
2.83%
0.51%
72.16%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:3.223.3.101

ปฏิทินปี๒๕๖๑

March 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) ...รักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายทุกวัน... คิดให้ดีๆก่อนทำหรือพูดอะไรทุกครั้ง ...ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คลิกเข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้ที่นี่เลยค่ะ
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๑ (อายุ ๔ ปี )
นางปาริชา เหง้าละคร /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.พิสุทธิภูมิ กุลสานต์
2 ด.ช.ปพน สันชุมศรี
3 ด.ช.ชาญณรงค์ นามเสาร์
4 ด.ช.ณัฐกิตติ์ วงค์คำกุ
5 ด.ช.กิตติศักดิ์ อุทัย
6 ด.ช.ปัญญพนต์ เพริศแก้ว
7 ด.ช.เธียรวิชญ์ จามน้อยพรหม
8 ด.ช.สุภัคกิตติ อันเกรียงไกร
9 ด.ช.นฤบดินทร์ ฤาเดช
10 ด.ช.กิตติ์อธิศ เทียนศิริโสภณ
11 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ศรีจันทร์
12 ด.ช.ธนศักดิ์ ทวีเกษตร
13 ด.ญ.พาขวัญ พรมบุตร
14 ด.ญ.จิณัฐตา จงใจภักดิ์
15 ด.ญ.พิมเพชร เบญจรูญ
16 ด.ญ.กนกพร คิอินธิ
17 ด.ญ.กัญญารัตน์ อุ่มอาษา
18 ด.ญ.ขรินทร์ทิพย์ สุวรรณชัยรบ
19 ด.ญ.ปัทมวรรณ สันชุมศรี
20 ด.ญ.ณิชาภัทร สุขแก้ว
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๒ (อายุ ๔ ปี )
นายพิกุล งอธิราช /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.ไกรลาส ตุ่ยไชย
2 ด.ช.จิรโชติ เพริศแก้ว
3 ด.ช.อาทิตย์ ป้อมฤทธิ์
4 ด.ช.ชนาธิป ตงธิ
5 ด.ช.กรวิชญ์ แสนใชย
6 ด.ช.ภูริพัฒน์ วงค์ดวงผา
7 ด.ช.นวกร อุตรี
8 ด.ช.ศุภกร สายธิไชย
9 ด.ช.ไชยวัฒน์ นพประเสริฐ
10 ด.ช.ภูธนภัทร โนนมี
11 ด.ช.ฐปนนท์ นันนิยงค์
12 ด.ญ.จินตนา บุญประคม
13 ด.ญ.กัญยาวีย์ สายธิไชย
14 ด.ญ.น้ำทิพย์ ขยัน
15 ด.ญ.ทิพย์พิมล พลสุวรรณ
16 ด.ญ.กัญญาวีร์ โยธายุทธ
17 ด.ญ.พิชญาพร ตุ่ยไชย
18 ด.ญ.ศิรัญญา เจินทำ
19 ด.ญ.ขวัญจิรา ศรีสมัย
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๓ (อายุ ๔ ปี )
นางจารุณี นิวาสวัฒน์ /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.เมธาสิทธิ์ แสงหิน
2 ด.ช.รัตนพล สายธิไชย
3 ด.ช.ก้องอภิชาติ กั้นกลาง
4 ด.ช.ก้องปฏิภาณ ทองขาว
5 ด.ช.อินธชัย พรมอุ่น
6 ด.ช.อนวัช ผมประทุม
7 ด.ช.ธนากร คิดโสดา
8 ด.ช.ทนุธรรม แก้วพาดี
9 ด.ช.ณัฏฐชัย หาจันดา
10 ด.ช.ชิติพัทธ์ กวนฮังฮอง
11 ด.ช.ศุภฤกษ์ วงศ์ดี
12 ด.ญ.จิรนันท์ บุพศิริ
13 ด.ญ.ภัคนันท์ พลสุวรรณ์
14 ด.ญ.ชนัญธิดา แสนไชย
15 ด.ญ.ชีวาพร เหง้าละคร
16 ด.ญ.ชญานี โสมสิทธิ์
17 ด.ญ.นุชจรี สำรองพันธ์
18 ด.ญ.นวพัฒน์ เชษฐาไชย
19 ด.ญ.พัชริญา กวานปรัชญา
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๔ (อายุ ๔ ปี )
นายทรงศักดิ์ เหง้าละคร /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.ศิวกร วะสาร
2 ด.ช.ศุภกร บัวสอน
3 ด.ช.พีรวิชญ์ แย้มไชยศรี
4 ด.ช.ธีรเมธ ชาวไชย
5 ด.ช.ทักษ์ดนัย ยามะณี
6 ด.ช.จารุวัฒน์ เสือคำจันทร์
7 ด.ช.ศรัณยู นามเสาร์
8 ด.ช.นฤบดินทร์ งอธิราช
9 ด.ช.พิพัฒน์ อินทร์หมื่นไวย
10 ด.ญ.สุณัฏฐา จันดาแดง
11 ด.ญ.กัลยรัตน์ ช่วยไชยศรี
12 ด.ญ.อัศดาพร งันปัญญา
13 ด.ญ.เกตุกนก แก้วน้ำ
14 ด.ญ.วิภาดาว ศุภรัตน์สมบัติ
15 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พันธุกาง
16 ด.ญ.ญาณิศา คิอินธิ
17 ด.ญ.นันท์นภัส นกสี
18 ด.ญ.ธนัญชนก ช่วยสนิท
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๑ (อายุ ๕ ปี )
นางสาวสายใจ วรรณราม /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.ภูริ ไชยดวง
2 ด.ช.วัชรากร คะปัญญา
3 ด.ช.วัชรภูมิ ใครบุตร
4 ด.ช.วัชรวัฒน์ คิงคำ
5 ด.ช.คุณากรณ์ งันปัญญา
6 ด.ช.กรวิชญ์ ชายกวด
7 ด.ช.ชิษณุ งิ้วไชยราช
8 ด.ญ.ชยากร โชนอนุ
9 ด.ญปภาดา จรหาพล
10 ด.ญ.ธนัชพร ศรีมี
11 ด.ญ.ประณัฐชา ชาเหลา
12 ด.ญ.ฐิตาพร ไอยะไกรษร
13 ด.ญ.ณิชาพร ชาติชำนิ
14 ด.ญ.ปาณัทดา สุภรณ์
15 ด.ญ.จิรภิญญา บุญชะนะ
16 ด.ญ.บุศย์สิรินทร์ แสนบุญศิริ
17 ด.ญ.วริศรา นุ่นปาน
18 ด.ญ.กนิฏฐา แจนโกนดี
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๒ (อายุ ๕ ปี )
นางอนัญญา พวงเงิน /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.ธีรภัทร วงศ์คำกุ
2 ด.ช.ยิ่งยศ งอธิราช
3 ด.ช.พงศกร ดัดถุยวัตร์
4 ด.ช.ธนวัฒน์ เหง้าสุวรรณ
5 ด.ช.ปฐวีกรณ์ นามวิเศษ
6 ด.ช.รัตนพล งิ้วโสม
7 ด.ช.วรวิทย์ ผากงคำ
8 ด.ช.สุรเสกข์ งาสิทธิ์
9 ด.ช.นฤเบศร์ ไกยะราช
10 ด.ช.ตั้งปณิธาน ทนนวน
11 ด.ช.ณัฐรัชต์ ถึงชาตรี
12 ด.ญ.กนกอร มงกุฎ
13 ด.ญ.พิชญาภัค สีหาบุตร
14 ด.ญ.ปาริฉัตร งิ้วไชยราช
15 ด.ญ.วรัทยา คิอินธิ
16 ด.ญ.ปรียาภรณ์ หารธงไชย
17 ด.ญ.ปรียาภรณ์ พลสุวรรณ
18 ด.ญ.เยาวเรศ เพริศแก้ว
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๓ (อายุ ๕ ปี )
นางสาวแหวนเพ็ชร ใยแก้ว /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.เอกภพ ยาเคน
2 ด.ช.จิรวัฒน์ แก่นดี
3 ด.ช.นำโชค ขันธุ์คุ้ม
4 ด.ช.นพรัตน์ ใครบุตร
5 ด.ช.ณฐพล สำรองพันธ์
6 ด.ช.ปัณณวัชญ์ ใครบุตร
7 ด.ช.วชิรากร งิ้วโสม
8 ด.ช.ศักดิ์อนันท์ สระทองเพชร
9 ด.ช.จักรกฤษ จักรนารายณ์
10 ด.ช.ณัฐรัตน์ เพริศแก้ว
11 ด.ญ.จีระนันท์ สติยศ
12 ด.ญ.ภัทรพร พรมประสิทธิ์
13 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ ใครบุตร
14 ด.ญ.ภริมญาฎา แย้มดงพลอง
15 ด.ญ.กัญญาณัฐ ปะริทัศน์สกุล
16 ด.ญ.พิมพ์ชนก จันตะแสง
17 ด.ญ.ชนิดาภา โพธิ์ศรี
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๔ (อายุ ๕ ปี )
นางวีระพร สอนวงษา/ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.จิระเดช สุริวรรณ์
2 ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ชุ่มศรี
3 ด.ช.พัสกร บุญณะสาร
4 ด.ช.กนกพัชร อุดารักษ์
5 ด.ช.วีรวัฒน์ แก้วไชโย
6 ด.ช.ดรัลพงศ์ สุพิมล
7 ด.ช.ประยุติ ชูทอง
8 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ศรีบุญใชย
9 ด.ช.ชยุต เมืองโคตร
10 ด.ช.ธนากร ตุ่ยไชย
11 ด.ช.อภิชิต สระทองเพชร
12 ด.ญ.อโณชา สุธิ
13 ด.ญ.เนตรดาว อวนป้อง
14 ด.ญ.กนกดารินทร์ อุดารักษ์
15 ด.ญ.ปุริมณภัทร เพชรรัตน์
16 ด.ญ.อัมพาพันธ์ วรพันธุ์
17 ด.ญ.ปรียาภรณ์ สุขเกษม
18 ด.ญ.เกวรินทร์ เพริศแก้ว
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๕ (อายุ ๕ ปี )
นายปัญญา โคตรธรรม/ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.จอมพล หมั่นหาโชค
2 ด.ช.พงศธร เมืองโคตร
3 ด.ช.พชรพล จันทร์ว่องกิจ
4 ด.ช.พีรวิชญ์ นามเสาร์
5 ด.ช.นรินธร รุ่งแผน
6 ด.ช.กิตติพัฒน์ กุลภา
7 ด.ช.ธนเดช บุญชาญ
8 ด.ช.ณัฏฐพล บุญชาญ
9 ด.ช.พีรวิชญ์ พันธุกาง
10 ด.ช.พีระสิฐ บุพศิริ
11 ด.ช.กรชวัล สุวรรณชัยรบ
12 ด.ญ.สุภาภรณ์ ใครบุตร
13 ด.ญ.เกวลิน ปังอุทา
14 ด.ญ.ศิริรัตน์ เหมือยพรหม
15 ด.ญ.ณัฐิดา เหมือดอดทน
16 ด.ญ.อริสรา มะเสนัย
17 ด.ญ.ณัฐธนพร วิชาเงิน
18 ด.ญ.ณัฐกมล ไชยเชษฐ
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๑ (อายุ ๖ ปี )
นางสาวอมรรัตน์ งามจิตร /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.จิรนนท์ คำปาน
2 ด.ช.นพวิศุทธิ์ ศรีระวงศ์
3 ด.ช.ธิติศักดิ์ ใครบุตร
4 ด.ช.ธีระเดช ใครบุตร
5 ด.ช.สิรวิชญ์ ผึ้งศรี
6 ด.ช.รุ่งโรจน์ เสนาชัย
7 ด.ช.ภานุภัทร เนียมแก้ว
8 ด.ช.ตฤณภัทร เลิศศรี
9 ด.ช.ปัณณวิชญ์ แสงลี
10 ด.ช.ณัฐพัฒน์ คะลีล้วน
11 ด.ช.ธนบูรณ์ ภาโสม
12 ด.ญ.กันยกร พลสุวรรณ
13 ด.ญ.ภิชรวี อริยชาติ
14 ด.ญ.วรพิชชา การุญ
15 ด.ญ.นฤมล สายธิไชย
16 ด.ญ.กัญญาภัค โคตมา
17 ด.ญ.พัณณิตา จรหาพล
18 ด.ญ.สุธาสิณี แจ้งไชยศรี
19 ด.ญ.พัณณิตา ตุ่ยไชย
20 ด.ญ.พิชามญชุ์ ไชยสาคร
21 ด.ญ.ณชาพรรณ อัครจันทร์
22 ด.ญ.ฉัตรพิมุข นันตะสุข
23 ด.ญ.ณัฐชุตา ศรีจันทร์
24 ด.ญ.ธัญญามาศ ตุ่ยไชย
25 ด.ญ.อัจฉริยา สายธิไชย
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๒ (อายุ ๖ ปี )
นายพิทักษ์ เหง้าละคร /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.วรานน ควรเสนา
2 ด.ช.อิทธิพัทธ์ งันปัญญา
3 ด.ช.ปารีวัตร์ งิ้วไชยราช
4 ด.ช.กฤตยชญ์ ริยะบุตร
5 ด.ช.กฤตปภัช นาฮี
6 ด.ช.ธราเทพ คิอินธิ
7 ด.ช.ภูผา นาภูวงศ์
8 ด.ช.จิรวัฒน์ พวงใบดี
9 ด.ช.ยุทธศักดิ์ นามเสาร์
10 ด.ช.ณัฐภูมิ ใยแก้ว
11 ด.ญ.นราภัทร สุริวรรณ์
12 ด.ญ.ศิริภัทร ใครบุตร
13 ด.ญ.ธัญชนก ศิริจันทร์
14 ด.ญ.ณัชญาวีร์ แสนสุข
15 ด.ญ.กมลชนก ไชยปัญหา
16 ด.ญ.กัญญาพัชร ริยะบุตร
17 ด.ญ.กานต์มณี สุริวรรณ์
18 ด.ญ.กัญญาณัฐ ยันนี
19 ด.ญ.ญานิศา สิทธิ
20 ด.ญ.พิลาวรรณ ช่วยไชยศรี
21 ด.ญ.พัชราภา จันทร์แดง
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๓ (อายุ ๖ ปี )
นายทองฉันท์ ตุ่ยไชย /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.กิตินันท์ อ่อนช้อย
2 ด.ช.ธัมพร ศิริวัธนนุกูล
3 ด.ช.พศวัฒน์ อ่อนโคกสูง
4 ด.ช.ณัฐวุฒิ สว่างพฤกษ์
5 ด.ช.ทินภัทร คงภักดี
6 ด.ช.อัศวิน พันธุ์พินิจ
7 ด.ช.ธนภูมิ ศรีช่วย
8 ด.ช.กิติศักดิ์ แสงเม็ง
9 ด.ช.ศุภกร อินธิราช
10 ด.ญ.อารยา เชยกลิ่นเทศ
11 ด.ญ.กัญญารัตน์ อัมลา
12 ด.ญ.เรือนขวัญ มีหมื่นไวย์
13 ด.ญ.กัญญาภัค ใครบุตร
14 ด.ญ.กนกรัชต์ วงสาเนา
15 ด.ญ.นรินทิพย์ นันทสุข
16 ด.ญ.กนกนิภา สีวะโสภา
17 ด.ญ.จินตนา ริยะบุตร
18 ด.ญ.กนกกาญจน์ เสือประสิทธิ์
19 ด.ญ.ปาริชาต ผ่องใสศรี
20 ด.ญ.สุจิตรา ประลอบพันธ์
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๔ (อายุ ๖ ปี )
นางสาววิไลลักษณ์ จันทปัญญา /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.ศักดาทร คามราช
2 ด.ช.ศักดาทร คามราช
3 ด.ช.ธีระพัฒน์ งิ้วโสม
4 ด.ช.ปฏิพัทธ์ เพลิศแก้ว
5 ด.ช.ศิริเขต วงวาส
6 ด.ช.ภีรพัฒน์ จูมจันทา
7 ด.ช.ธนพัฒน์ จูมจันทา
8 ด.ช.อนัตตา จ้งจันศรี
9 ด.ช.พาทิศ วงค์วันดี
10 ด.ช.รุ่งเรือง วงศ์วันดี
11 ด.ช.ธนาภัทร จำรักษา
12 ด.ช.พงศกร จันทร์ลือชัย
13 ด.ญ.วิภาวรร ศรีช่วย
14 ด.ญ.กัญญาภัค ฤาไกรศรี
15 ด.ญ.จิรัชยา แสนตา
16 ด.ญ.กิ่งรัก พากา
17 ด.ญ.ปวรส อินธิโคตร
18 ด.ญ.อาจารี ศรีมุงคุณ
19 ด.ญ.พรชนก ชาเหลา
20 ด.ญ.พิมพ์อักษร ลุนราช
21 ด.ญ.ธัญพิชชา ทิลารักษ์
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๕ (อายุ ๖ ปี )
นางอัญลิตา โพธิ์วัฒน์ /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.พุทธรักษ์ แจ้งไชยศรี
2 ด.ช.โชติภณ สุริวรรณ์
3 ด.ช.พีรณัฐ เหมือยพรม
4 ด.ช.ชัยโชค คิอินธิ
5 ด.ช.วัฒนา ฤาเดช
6 ด.ช.วรากรณ์ จันวิเศษ
7 ด.ช.ธนากร อาสาสร้อย
8 ด.ช.คงศักดิ์ เสือคำจันทร์
9 ด.ช.จิรายุ มุงธิราช
10 ด.ช.ติณณภพ สุพรรณโมก
11 ด.ญ.ณิชา ประลอบพันธ์
12 ด.ญ.ญาศินี เถาตาจันทร์
13 ด.ญ.กชกร บงค์บุตร
14 ด.ญ.หนึ่งธิดา อินตา
15 ด.ญ.กานดา สอนวงษา
16 ด.ญ.ฐิตินันท์ อัครจันทร์
17 ด.ญ.จันทร์ทิมา ขวาวงศา
18 ด.ญ.วรารัตน์ วงค์วันดี
19 ด.ญ.ชนิสรา ฤาประสิทธิ์
20 ด.ญ.ศุภกานต์ แก้วเสถียร
21 ด.ญ.พัชริญา เสตะ
22 ด.ญ.ลภัสกร คิดโสดา
23 ด.ญ.เขมจิรา ภูยิหวา
รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๖ (อายุ ๖ ปี )
นางสาวอ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์ /ครูประจำชั้น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.วงศกร พลสุวรรณ
2 ด.ช.พีรพัฒน์ บุญชาญ
3 ด.ช.พุฒิภัทร แจนโกนดี
4 ด.ช.พุฒิภัทร แจนโกนดี
5 ด.ช.ชนาธิป สุผา
6 ด.ช.ณัลทวัฒน์ สายสุด
7 ด.ช.วิชาฤทธิ์ ทนนวน
8 ด.ช.ศิวนาถ สีหาบุตร
9 ด.ช.มนู ไพรศรี
10 ด.ช.ธีวสุ จุงอินทะ
11 ด.ช.จิรเดช พลไชย
12 ด.ญ.พัชราภรณ์ พรมเทพ
13 ด.ญ.มีนา เชี่ยววิจิตร
14 ด.ญ.ศศิธร หารธงไชย
15 ด.ญ.อัมพิกา วงเชียงยืน
16 ด.ญ.กนกวรรณ โสมสิทธิ์
17 ด.ญ.เปรมสุดา ดวงไชยศรี
18 ด.ญ.ณิชาภัทร ไชยวงศ์ษา
19 ด.ญ.ณัฐธิดา กานุมาร
20 ด.ญ.กมลลักษณ์ จงทองกลาง
คลิกเพื่อให้มันเลื่อน | คลิกสิ! หากต้องการหยุดข้อความนี้
 

Kai2

en

แนะนำบุคลากร

 

cpk-1

facebook1

link loadebookslogo

ระบบSISกรมส่งเสริมฯ

B-sis

B-T

B-Bawa

B-TT

tongtin3

 

FOOTER-1

 

F-80

  

F-77

 

F-43

 

F-74

 

F-99

 

F-81

 

F-79

 

ORATHAI-2

  

F-76

 

F-75

 

F-12Augas

 

F-73

 

F-72

 

F-71

 F-67

 

F-64

 

F-65

 

F-35

 

F-32

 

F-23

  

F-21

 

 

F-10

 

F-40

 

AQA-2

 

pakhad1

 

 

Khonthai

 

HEADFROM59

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com