H-saleomking-10-2565

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

logo

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน พระอินทร์ประทับนั่งบนพระราชอาสน์เปล่งรัศมีของความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้ามาสู่ประชาราษฎร์ ในเขตเทศบาล ตำบลอากาศอำนวย

 

สีประจำโรงเรียน

images

 สีเหลือง (บน)  

 สีเขียว (ล่าง)

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com