H-saleomking-10-2565

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา2560

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

การแข่งขัน โครงงานปฐมวัย

amon1

 

panya1

CCF12022561 0002CCF12022561 0003

CCF12022561 0004

การแข่งขัน การเล่านิทาน

CCF12022561 0005

 

CCF12022561 0007

CCF12022561 0006

การแข่งขัน ฉีก ตัด ปะ

CCF12022561 0008

CCF12022561 0009CCF12022561 0011

 

CCF12022561 0010

การแข่งขัน ปั้นสร้างสรรค์ 

CCF12022561 0016

 CCF12022561 0012

 CCF12022561 0017

CCF12022561 0018

CCF12022561 0019

 CCF12022561 0013

CCF12022561 0014

CCF12022561 0015

CCF12022561 0028

CCF12022561 0029

CCF12022561 0030

การแข่งขัน คัดลายมือ 

CCF12022561 0020

 

CCF12022561 0021

CCF12022561 0022

CCF12022561 0023

CCF12022561 0024

การแข่งขัน วาดภาพระบายสี

CCF12022561 0025

 

CCF12022561 0026

CCF13022561 69

CCF13022561 71CCF13022561 68

CCF13022561 70 

การแข่งขัน ต่อตัวต่อเสริมทักษะ ( ต่อเลโก้ )

CCF12022561 0031

CCF12022561 0032

CCF12022561 0033

CCF12022561 0034

CCF12022561 0035

การแข่งขัน ทายสิเสียงเสียงอะไรเอ่ย

CCF12022561 0036

CCF12022561 0037

CCF12022561 0038

CCF12022561 0039

CCF12022561 0040

CCF12022561 0041

CCF12022561 0042

CCF12022561 0043

การแข่งขัน เริงเล่นเต้น DANCER

CCF12022561 0044

 

CCF12022561 0045

CCF12022561 0046

CCF12022561 0047

CCF12022561 0048

CCF12022561 0049

CCF12022561 0050

CCF12022561 0051

CCF12022561 0052

CCF12022561 0053

CCF12022561 0054

CCF12022561 0055

การแข่งขัน ฮูล่าฮูปประกอบเพลง

CCF12022561 0056

 

CCF12022561 0057

CCF12022561 0058

CCF12022561 0059

CCF12022561 0060

CCF12022561 0061

CCF12022561 0062

CCF12022561 0063

CCF12022561 0064

CCF12022561 0065

CCF12022561 0066

CCF12022561 0067

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com