H-saleomking-10-2565

กองการศึกษา

Parichad

ดร.ปาริชาติ  โน๊ตสุภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

10329301 578843078901345 1079110225773039582 n

 

จากซ้ายไปขวา

1.นายอรรถพล  โสมสุพิน          ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

2.นายคมทวน  อัครจันทร์          ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๔

3.นายวัชราวุฒิ  สมแก้ว            ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕

4.นายวุฒิศักดิ์  เคนไชยวงค์       ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(ย้ายไปเทศบาลตำบลวาใหญ่)

5.นางอิศยากร  แก้วฝ่าย           ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕

6.ดร.ปาริชาติ  โน๊ตสุภา           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

7.น.ส.ปิ่นเพชร  คิอินธิ            ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

8.นางสุรีรัตน์  งันปัญญา           ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี  

9.นายบัญชา  สายธิไชย           ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

10.นายภาณุวัฒน์  งันปัญญา      ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com