ทำเนียบผู้บริหาร

ny551

นายวัชรินทร์  รุณจักร

นายกเทศมนตรี

siripong

นายศิริพงษ์  อุดมวรรณรัตน์

รองนายกเทศมนตรี

n2

 

นางประนอม  งิ้วโสม

รองปลัดเทศบาล 

Parichad

นางสาวปาริชาติ  โน๊ตสุภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 

payungsak1

 

นายพยุงศักดิ์  ภูยิหวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โทร. 0801774778

 

kai2

นางมลฤดี  อัครจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โทร.