H-saleomking-10-2565

ทำเนียบผู้บริหาร

DONGDEE

นายดวงดี  เพริศแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

VIDTAWAT

 

นายวิทวัส  แง่มสุราช

รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

JADSADA 

นายเจษฎา  พวงเงิน

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

n2

 

นางประนอม  งิ้วโสม

รองปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

Parichad

นางสาวปาริชาติ  โน๊ตสุภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 

payungsak1

 

นายพยุงศักดิ์  ภูยิหวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โทร. 0801774778

 

kai2

นางมลฤดี  อัครจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โทร.

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com