H-saleomking-10-2565

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

pic3

 

วิธีดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

เลื่อนเมาส์ชี้หัวลูกศรไปที่หัวข้อด้านล่างพอเป็นรูปมือ หรือ มีเส้นขีดเส้นใต้ตัวหนังสือแล้วกดคลิกเลยครับ (โหลดเก็บที่ไหนหาเอาเองนะครับ)

 

 


1.ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนปี2565

2.ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2565

 

 

1.1.ระเบียบการแต่งกายนักเรียนปีการศึกษา2561

 1.2.มาตรฐานการศึกษาปี2561

2.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม

3.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม

4.แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก

5.วารสารโรงเรียนปี๒๕๕๖

 

7.วิทยฐานะชำนาญการ

8.เสียงสัตว์

9.เผยแพร่งานวิจัยผอ.พยุงศักดิ์ ภูยิหวา เรื่องการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน

10.เผยแพร่งานวิจัยผอ.พยุงศักดิ์ ภูยิหวา รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com